GAS NATURAL

Instal·la ara el Gas Natural i gaudeix d’aigua calenta, cuina i calor homogènia a casa teva.

¿Per què has de d’instal·lar Gas Natural?

¿Sap vostè quant consumeix de Gas Butà mensual?

  1. Una bombona de Butà li proporciona només 24 dutxes de 8 min a el mes.

  2. Per a 3 persones, necessitaria 4 bombones mensuals, només per dutxar-se.

 

Com has pogut veure la variant més econòmica per al teu habitatge és instal·lar el Gas Natural:

  1. Els nostres comercials visitaran el seu habitatge i realitzaran un pressupost per a la instal·lació.

  2. Li enviarem un instal·lador, que verificarà i planificarà el dia d’instal·lació.

  3. Farem la instal·lació en la data acordada, minimitzant obres a realitzar.

 

Compartir con: