ENERGIA RENOVABLE

PLAQUES SOLARS

Els escalfadors solars, plaques solars tèrmiques o acumuladors solars fan ús de l’energia calorífica dels raigs de sol per escalfar un líquid (generalment aigua o una barreja d’aigua i anticongelant), que circula dins d’un intercanviador de calor.

Per escalfar l’aigua d’un habitatge, la qual es coneix com aigua sanitària, se solen utilitzar plaques solars planes o col·lectors solars de tub de buit. El seu funcionament consisteix a captar la radiació tèrmica de el sol i poder emmagatzemar la calor resultant. Qualsevol d’aquestes dues plaques / col·lectors, van acompanyades d’un dipòsit d’aigua ja sigui en la part superior o dins de l’edifici.

Aquest sistema d’obtenció d’aigua calenta és molt útil per a l’ús domèstic, però també ho és per a l’ús recreatiu, com pot ser escalfar l’aigua d’una piscina; i fins i tot l’ús industrial, depenent de el dipòsit i el volum d’aigua calenta.

Normalment, els escalfadors solars poden emmagatzemar la calor durant un o dos dies, havent equips més sofisticats que poden arribar a abastir d’aigua calenta durant tota la temporada de fred.

AEROTERMIA

Bomba de calor per aigua calenta, vam arribar amb la revolució de les bombes de calor amb nous estàndard d’eficiència a l’usar la calor de l’aire com a font d’energia renovable per obtenir el màxim confort i un alt estalvi d’energia.

 Fitxa Tècnica